Objednávky rok 2012

Číslo Dodávateľ Predmet
001 Kataster Košice Aktualizácia dát rok 2012
002 Stav-Smer Geodetické práce
003 Stav-Smer Geodetické práce

003

RUVZ Rozbor vody
004 RVC Košice Príručka pre kronikárov
005 FS Jahodná

Predstavenie

Objednávky rok 2013

Objednávky rok 2014

Objednávky rok 2015


Objednávky rok 2016

Objednávky rok 2017

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.