ZMLUVY

STRABAG_Zmluva o dielo č. ZoD 2014_GA_01_015.pdf
- rekonštrukcia miestnej komunikácie - III. etapa, od RD č. 19 po križovatku RD č. 36, zverejnené dňa 7. 7. 2014

FAZEKAŠ_Zmluva o dielo.pdf
- rekonštrukcia miestneho rozhlasu v obci Belža, zverejnené 7. 5. 2014

UPSVaR_Dohoda č. 80_§10_2014_AC.pdf
- dohoda na základe §10 zákona č. 417/2013 Z.z. o pomoci v hmotnej núdzi, zverejnené dňa 4. 7. 2014

Zmluva č. P-0032395100.PDF.pdf
- o využivaní elektronických služieb, zverejnené dňa 12. 3. 2014

Zmluva o poskytnutí právnych služieb.doc.pdf
- Mgr. Branislav Granec, zverejnené dňa 12. 2. 2015

Zmluva o poskytovaní audítorských služieb.pdf
- Ing. Daša Polončáková, zverejnené dňa 25. 5. 2015

Mandátna zmluva.PDF
- o plnení úloh technika požiarnej ochrany a autorizovaného bezpečnostného technika, zverejnené dňa 13.1.2015

Zmluva č.6092014.PDF
- o zabezpečení spoločenskej akcie, hudobného výkonu, zverejnené dňa 5. 6. 2015

Zmluva o výpožičke č. 0606-2020-2014.PDF
- podperných bodov NN vedenia, zverejnené dňa 30. 5. 2014

Kúpna zmluva.PDF
- kúpa pozemku od Anny Majorošovej, zverejnené dňa 28. 1. 2014

Zmluva o združenej dodávke plynu.PDF
- RWE Gas Slovensko, s. r. o,, zverejnené dňa 30.5.2014


Zmluva o zabezpečovaní poskytovania stravovania pre zamestnancov klienta.PDF
- Doxx - stravé lístky s. r. o., zverejnené dňa 6. 3. 2014


Kolektívna zmluva.PDF
- základná organizácia SLOVES pre mestské a obecné úrady okresu Košice - okolie

Zmluva o pokytovaní účtovných služieb.PDF
- Iveta Homolyová, zverejnené dňa 1. 3. 2015


Zmluva o združenej dodávke plynu + dodatok.PDF
- RWE Gas Slovensko, s. r. o., zverejnené 10.10. 2012

Zmluva o výpožičke.PDF
- Maroš LesičkoZmluva o poskytnutí audítorských služieb č. 33-2013.PDF
- Ing. Žigmund Szathmáry, zverejnené dňa 5. 5. 2014

Poistná zmluva.PDF
- Kooparatíva poisťovňa a. s., zverejnené dňa 25. 5. 2011

Zmluva o zriadení a vedení účtu majiteľa CP č. 50150065.PDF
- OTP Banka Slovensko, a. s., zverejnené dňa 10.9.2007

Zmluva o splátkovom úvere č.5015-12-15.PDF
- OTP Banka Slovensko, a. s., zverejnené dňa 26.10.2012

Zmluva o pripojení.PDF
- Orange Slovensko, a. s., zverejnené dňa 22. 3. 2007

Dodatok k zmluve o poskytnutí verejných služieb.PDF
- Orange Slovensko, a. s., zverejnené dňa 6. 8. 2013

Zmluva o podnájme pozemkov č. 001-2015-152-011-201-2009.PDF
- Gréckokatolícka cirkev, zverejnené dňa 30. 4. 2015

Darovacia zmluva.PDF
- tlačiareň Canon PIXMA MP 140, zverejnené dňa 9 .4. 2015

Zmluva o zabezpečení výkonu pracovnej zdravotnej služby.PDF
- MEDISON, s. r. o., zverejnené dňa 27. 5. 2015

Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obci a miest.PDF
- DataCentrum elektronizácie územnej samosprávy Slovenska, zverejnené dňa 10. 6. 2015


Zmluva o podnikateľskom nájme k hnuteľnej veci.PDF
- Remirent, zverejnené dňa 19. 6. 2015


Dodatok k zmluve o poskytnuti verejných služieb.pdf
- Orange, zverejnené dňa 17. 7. 2015

Kúpna zmluva.pdf
- VVS a. s., zverejnené dňa 25. 3. 2015

Dodatok č. 1 k zmluve o poskytnutí služieb.pdf
- Bc. Peter Mačanga - OMEGA, zverejnené dňa 1. 6. 2015


Zmluva č. 120-2015 -VZN o poskytnutí dotácie na projekt Deň obc.pdf
- Košický samosprávny kraj, zverejnené dňa 31.8.2015

Hromadná licenčná zmluva VP-15-43226-001.pdf
- SOZA, zverejnené dňa 31.8.2015

Zamestnávateľská zmluva o doplnkovom dôchodkovom sporení.pdf
- NN Tatry - Sympatia, d.d.s., a.s., zverejnené dňa 22.9.2015


Darovacia zmluva č. 099-2015-RMS.pdf
- RMS Košice, zverejnené dňa 30.9.2015

Zmluva o uzatvorení budúcej zmluvy.pdf
- Natur Pack,a. s., zverejnené dňa 12.10.2015

Kúpna zmluva č. Z201526145_Z.pdf
- Papier Servis, zverejnené dňa 1.10.2015


Rámcová kúpna zmluva č. 2015529.pdf
- AQUA PRO, s. r. o., zverejnené dňa 27.10.2015

Kúpna zmluva.pdf
- RMS Košice, zverejnené dňa 27.10.2015

Kontrakt č. TANS1500118.pdf
- U. S. Steel Košice, zverejnené dňa 6.4.2015
Zmluva o dielo.pdf
- slovedu, o.z., zverejnené dňa 17.12.2015

Zmluva o dielo.pdf
- Ing. Rudolf Štober ELIN, zverejnené dňa 1.12.2015

Zmluva o poskytnutí služby kamerový systém SAKS Management,s.r.pdf
SAKS Management, s.r.o., zverejnené dňa 29.12.2015

Zmluva o dielo.pdf B&J FINANCE na spracovqnie verejného obstará.pdf
B&J FINANCE, s.r.o.,zverejnené dňa 12.1.2016

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Belža pre.pdf
Kongregácia sr.dominikánok bl.Imeldy, zverejnené dňa 4.2.2016ADSUPRA,s.r.o..pdf
ADSUPRA,s.r.o. zverejnené dňa 18.4.2016

Zmluva o budúcej nájomnej zmluve Obec Belža a OZ Belžanskí pria.pdf
Obec Belža a OZ Belžanskí priatelia, zverejnené dňa 26.4.2016

zmluva_vvs_VB.pdf
Zmluva VVS o vecnom bremene - vodovod Belža 2016

Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z .pdf
Zmluva o zabezpečení systému združeného nakladania s odpadmi z obalov

Zmluva o Dielo - Slovanet, a.s..pdf
Zmluva o Dielo - Slovanet, a.s.

Zmluva o dielo - Tomáš Oravec - Deň obce 2016.pdf
Zmluva o Dielo - Tomáš Oravec - zverejnené dňa 5.9.2016

Zmluva o dielo - Ágnes Hornyak - Deň obce 2016.pdf
Zmluva o Dielo - Ágnes Hornyak - zverejnené dňa 7.9.2016

Zmluva o dielo - Imrich Sedlák - Deň obce 2016.pdf
Zmluva o Dielo - Imrich Sedlák - zverejnené dňa 7.9.2016

Zmluva č.1_2016_088 - Generali Poisťovňa, a.s..pdf
Zmluva Generali Poisťovňa, a.s. - propagácia na Dni obce 2016

Kontrakt - U.S.Steel Košice, s.r.o..pdf
Kontrakt s U.S.Steel Košice, s.r.o. - zverejnené dňa 10.10.2016


Zmluva o dielo - RAKY stav, s.r.o..pdf
Zverejnené dňa 18.10.2016
Zmluva o pripojení k IS DCOM.pdf
Zverejnené dňa 7.11.2016


Zmluvy - rok 2017

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.