Cenník

 

- prenájom hrobového miesta na 10 rokov - dosp.  33,00 EUR

- deti     16,50 EUR

- prenájom DOMU SMÚTKU na pohrebný akt          10,00 EUR

- chladnička v DS                                           3,50 EUR/ 2 dni
+ 1,65 EUR za každý ďalší deň

- povolenie na práce nájomcovi hrob. miesta         1,65 EUR

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.