Adresa:

Obecný úrad Belža
Belža 80
044 58 Seňa

 

Sektretariát:

055/6962874
E-mail: obecbelza@mail.t-com.sk

 

Starosta obce:

Ing. Ondrej Pravda
0918 402 818

 

Fakturačné údaje:

Obecný úrad Belža, Belža 80, 044 58 Seňa
IČO: 00323951
DIČ: 2021235810

číslo účtu: 8757876/5200
OTP BANKA, a.s.
Murgašova 3, Košice

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.