Komisia na ochranu životného prostredia: predseda: Milan Hančár tel. č. 0905 408 933, členovia - Tomáš Hajduk, Peter Rácz

Kultúrna komisia: predseda - Igor Takáč, členovia - Dušan Tóth, JUDr. Kristína Ruščáková,Ing. Katarína Hanušovská Tóthová

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.