Starosta obce: Ing. Ondrej Pravda

tel.č.: 0918 402 818

 

 

Ž i v o t o p i s

 

Stav: ženatý, bezdetný

Vzdelanie:

r. 2003 ukončená VŠ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, detašované pracovisko v Košiciach s tit. „Ing",

r. 2000 ukončená VŠ Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, detašované pracovisko v Košiciach s tit. „Bc“,

r. 1997 ukončená Obchodná akadémia – Košice-Barca.

Zamestnanie:

od 10/2014 – starosta obce Belža,

r. 08/2012 - 10/2014 Obvodný úrade Košice, odbor civilná ochrana a krízové riadenie – samostatný radca v  stálej štátnej službe,

uvoľnený na služobné voľno,

r. 2006 – 07/2012 Okresný súd Košice I, Štúrová ul. 29, Košice -technický asistent pre záznam pojednávaní v pojednávacich

miestnostiach, práca s PC, technická podpora, administratívne práce, prepisovanie pojednávaní, archív, dozorný úradník,

podateľňa,

r. 2003-2005 zamestnaný ako samostatne zárobkovo činná osoba ( SZČO) v oblasti potravinárstva,

r. 2001/2003 zamestnanec spol. ZEPTER Slovakia a.s., Bratislava, pobočka Košice, ako predajca, aj sekretárka,

r. 2000/2001 zamestnaný vo f. S-MAT-SANA s.r.o., Bratislava, ako obchodný zástupca pre Východné Slovensko,

r. 1997 vedený na Úrade práce.

Celková prax:

15 rokov.

Znalosti:

práca na PC, účtovnícky program MRP- JÚ, Alfa, WinDuo, OMEGA – PÚ, Office, Outlook Web, VP sk. B, prstoklad, AJ – mierne

pokročilý,

Kurzy:

r. 2010 - „Podvojné účtovníctvo pre podnikateľov v teórií a praxi“,

r. 2011 „Zvládnutie problematiky účtovníctva v kontexte nárokov na profesiu účtovníka“.

Záujmy:

dobrá kniha, turistika, PC, dobrý film, príroda.

Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.