Nálepky FURA 2017 na smetné nádoby

Obecný úrad oznamuje, že od 01.06.2017 bude spoločnosť FURA s.r.o. zberať komunálny odpad len tým rodinným domom, ktoré budú mať označenú zbernú nádobu nálepkou FURA 2017. Nálepku dostanú tie domácnosti, ktoré budú mať zaplatené dane za TKO. Domácnosti, ktoré už zaplatili dane za TKO dostanú nálepku dodatočne.

Výmena evidenčných známok pre psov

Obecný úrad oznamuje majiteľom psov, aby prišli do kancelárie obecného úradu vymeniť staré evidenčné známky za nové.

Venčenie psov mimo územia obce

Obecný úrad oznamuje, že podľa zákona č. 274/2009 Z.z. o poľovníctve, pri venčení psov mimo zastavaného územia obce môže byť pes vzdialený maximálne 50 m od osoby, ktorá ho vedie, pes musí byť viditeľne označený (doporučujeme reflexné prvky na tele, okolo krku), musí byť ovládateľný a musí reagovať na privolanie majiteľom. Pes by mal mať košík. V prípade nesplnenia vyššie uvedeného riskujete možný odstrel psa poľovníkom/mi, pretože sa nachádzate v poľovnom revíri našej aj okolitých obcí.

POZOR NA PODVODNÍKOV!

!!! Obecný úrad UPOZORŇUJE všetkých občanov na praktiky podvodníkov. Potom, ako Vás môžu v skorých ranných hodinách zobudiť telefónom s informáciou, že došlo k nešťastiu Vašich najbližších od Vás budú žiadať peniaze z rôznych dôvodov!!! V komunikácií neuvádzajte žiadne mená, na základe ktorých by Vás mohol volajúci zmiasť a tak vo Vás vzbudiť dôveru, že naozaj ide o Vašu blízku osobu. Nenechajte sa oklamať podvodníkmi, informácie si overte a volajte okamžite na políciu na telefónnom čísle 158. Ak vidíte číslo, z ktorého podozrivá osoba volá, zapíšte si ho, aby ste ho mohli polícii uviesť a tak napomôcť v pátraní!!!

Obchádzka z dôvodu rekonštrukcie križovatky VSS od 4. marca 2017!

Oznam pre cestujúcich

Oznamujeme cestujúcim, že z dôvodu uzatvorenia križovatky pod mostom VSS od 4.3.2017, bude doprava vedená nasledovne:

Spoje od Barce do Košíc -  cestujúci budú mať možnosť využiť dočasne zriadenú zastávku pri Katastrálnom úrade a pri odbočení doprava zastávku VSS (smer sídl. Nad Jazerom),

spoj na autobusovú stanicu pokračuje ďalej cez V. Opátske, náhradnou zastávkou bude aj zastávka Bosákova, konečná – autobusová stanica. Budú zrušené zastávky Ryba, Malá stanica, Rušňové depo, Námestie osloboditeľov,

Pre spoje cez Barcu z Košíc (smer Valaliky, Haniska) bude zriadená náhradná autobusová zastávka pri Strojári, spoje budú pokračovať po ul. Cintorínskej na Rastislavovu,

pri Tempuse bude zriadená dočasná autobusová zastávka, spoje pokračujú ďalej po obchádzkovej trase na Južnú triedu (zastávka VSS zrušená) a ďalej v zmysle platného cestovného poriadku,

Spoje od Jazera do Košíc -  doprava bude vedená bez zmeny,

Pre spoje cez sídlisko Nad jazeromz Košíc ( smer N. Hutka) bude zriadená náhradná autobusová zastávka pri Strojári, spoje budú pokračovať po ul. Cintorínskej na Rastislavovu,

pri Tempuse bude zriadená dočasná autobusová zastávka, spoje pokračujú ďalej po obchádzkovej trase na most (zastávka pri VSS bude zrušená) a ďalej podľa platného cestovného poriadku.

Z dôvodu vyššie uvedených obchádzok a pravdepodobne aj zhustenej doprave v meste Košice hlavne v špičkových časoch dôjde k meškaniu autobusových spojov a taktiež môže dôjsť aj k rozviazaniu niektorých prípojov.

 

Za nepríjemnosti s cestovaním sa Vám ospravedlňujeme.

Obchádzka do mesta
Obchádzka do mesta
Obchádzka z mesta
Obchádzka z mesta

OZNAMY

!!! 1. Obecný úrad oznamuje, že plánuje vyčistenie pozemkov v časti medzi farou Belža a rodinným domom č. 130. Pripravujeme aktivity spojené s projektom „Príroda v obci“, ktorý postúpil do druhého kola grantového programu Zelene oázy 2017. V prípade úspešnosti našej žiadosti obec získa z Nadácie Ekopolis a spoločnosti Slovnaft, Member of Mol Group prostriedky na vybudovanie oddychovej zóny v tejto časti. Budujeme to najmä pre naše deti, preto prosíme rodičov o spoluprácu.

Aktivity:

A1 - Január – február 2017 – oznamy občanom o plánovaných činnostiach, zverejnenie aktivít s časovým harmonogramom, organizovanie brigád občanov a členov OZ Belžanski priatelia (ďalej už len „OZBP“).

A2 - Február - marec 2017 – prerezanie stromov po konzultácii s arboristom, čistenie pozemkov, planírovanie s pomocou bágru, odvoz a likvidácia drevnej hmoty, ďalšie rozplánovanie úloh, nákup materiálov na výrobu herných prvkov, výsadba rastlín, stromov a kríkov,

A3 - Marec – jún 2017 – čistenie brehu melioračného kanála, výroba a maľovanie herných prvkov, osadenie informačnej tabule, nákup veže, objednanie, doprava, zhotovenie, osadenie, príprava podkladov, trasovanie, zakladanie fólií, vysypanie chodníkov, maľovanie prvkov, osadenie, úprava terénov, siatie trávy, úprava terénov, drobné úpravy, kosenie, príprava obsahu do informačných tabúľ náučného chodníka, tabuľky.

A4 – August - september 2017 – slávnostné odovzdanie zóny do užívania, posvätenie miestnym farárom.

Pre záujemcov dozvedieť sa viac o pripravovanom projekte, tento projekt je k nahliadnutiu na Obecnom úrade Belža. Za Vašu ochotu budúcej spolupráce Ďakujeme.!!!

2. Obecný úrad oznamuje, že prebieha zber jedlého oleja. Použitý jedlý olej môžete priniesť na obecný úrad v dobre uzavretých plastových nádobách (PET fľaše apod.).

3. Obecný úrad oznamuje, že naďalej prebieha zbierka plastových vrchnákov pre útulok UVP Košice – Haniska. Zbierajú sa vrchnáky od stolových vôd, kávy, aviváže, mlieka, džúsov, šľahačky, jaru, oleja, čistiacich prostriedkov a pod. Vrchnáky môžete priniesť na obecný úrad. Ďakujeme.

Nová komunkácia s občanom

Notifikácia správ (Push) – okamžitá notifikácia na všetky android zariadenia; rýchle a jednoduché. Stačí si stiahnuť aplikáciu z nižšie uvedeného linku alebo si ju priamo vyhľadať na google play - "Belža". Nainštalovať a začať používať. Naša správa si Vás určite nájde :)

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.impoinfo.www.belza

 

 

 

 


http://www.babyburza.sk

Internetový portál bazár dámskeho, pánskeho, detského oblečenia a hračiek.

http://www.babyburza.sk

Výzva na kosenie zaburinených pozemkov
Výzva na kosenie zaburinených pozemkov
Separovaný zber
Separovaný zber
Separovaný zber
Separovaný zber
Web stránky: MS Solutions, s.r.o.. CMS od: MS Solutions s.r.o.